top of page
IQC%2BLab001_BIG_sv-vit_edited.jpg

Strategi

Eterna arbetar som en aktiv och engagerad ägare i specialiserade bolag inriktade på en tydlig nisch där de är eller över tid kan bli ledande. Vi tror på att man genom att vara ledande i sin nisch har möjlighet att uppnå hög tillväxt och/eller lönsamhet. Våra bolag bygger sin framgång på en kombination av teknik och bra medarbetare. Vi arbetar med våra innehav på mycket lång sikt och våra investeringar är alltid baserade på fundamentala värderingsprinciper snarare än kortsiktiga marknadstrender.

INDUSTRIELLT FOKUS

Eterna fokuserar på konkurrenskraftiga företag snarare än specifika branscher men har ett särskilt intresse för:

  • Mjukvara och informationstjänster

  • Högteknologisk industri

  • Tjänsteföretag i tekniknära branscher

Företag och dess ägare är alla olika. Eterna försöker därför i samband med nya förvärv anpassa förvärvsstrukturen för att tillmötesgå varje affärs unika förutsättningar. Eterna kan genomföra olika typer av förvärv och investeringar såsom:

Generationsskiften

Vi förvärvar företag i samband med generationsskiften och kan också förvärva ägarandelar i flera steg över olika tidshorisonter. Eterna kan också äga en del av företaget tillsammans med ursprunglig entreprenör eller ägarfamilj som kan behålla önskad andel av företaget.

Förvärv

Vi stödjer företagsledningar som söker att förvärva företag eller verksamhetsområden.

Ägarförändringar

Vi förvärvar andelar i företag från grundare eller aktieägare som vill erhålla likviditet av olika anledningar.

Tillväxtkapital 

Vi investerar i företag som söker kapital för att introducera nya produkter, accelerera organisk tillväxt eller för att förvärva verksamheter.

Eterna förvärvar gärna aktier i flera faser över en längre tid, till exempel i samband med successionssituationer eller företagsförvärv.

bottom of page