top of page

Innehav

Besedo 

Besedo ger marknadsplatser online möjlighet att växa genom att skapa ökat förtroende samt säkrare interaktioner mellan användare. Sedan 2002 har Besedo samarbetat med marknadsplatser online världen över för att öka användarnas förtroende, skapa bättre kvalitet på användargenererat innehåll och höja nivån på den digitala användarupplevelsen.

besedo.com

 

Scienta Scientific

Scienta Scientific Group är marknadsledande inom forsknings- och analysutrustning för områdena yt- och materialfysik, UHV-teknik och strålningsdetektion. Sedan 1962 har bolagets teknologi resulterat i vetenskapliga genombrott, Nobelpriser och branschledande industriell utrustning.

scienta.se

 

Avyttrade Innehav

Avyttrady Innehav

Progrits

Progrits är en nordisk mjukvarukoncern som äger och driver en grupp av marknadsledande mjukvaru- och informationstjänsteföretag inom tre vertikaler. Företagen i gruppen är inriktade på ett antal specifika, såväl privata som publika, sektorer, och växer såväl organiskt som via förvärv.

progrits.se

 

Zacco

Zaccokoncernen är ett av Europas ledande konsultföretag inom immaterialrätt med mer än 150 års erfarenhet inom innovativt tänkande. Zacco använder ett holistiskt 360 ° -perspektiv på immateriella rättigheter. Bolaget hjälper klienter att identifiera, skydda och kapitalisera sina immateriella tillgångar. Zacco har cirka 550 medarbetare och kontor i Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Storbritannien och Indien.

zacco.com

Tacton 

Tacton Systems är världsledande inom avancerad sälj- och designkonfigurering. Företaget utvecklar och säljer inbäddbar mjukvara som gör försäljning av anpassningsbara avancerade produkter enkel, både offline och online.

tacton.com

 

bottom of page