top of page
Histora_grå.jpg

Historik

Martin och Peder har lång erfarenhet av att arbeta med företag i teknologibranscher särskilt inom sektorer som mjukvara, högteknologi, industriell teknik, telekom och professional services. De har sedan 1997 arbetat med tillväxtinvesteringar inom teknikområdet. 

Martin arbetade mellan 1997 och 2006 som partner på Swedestart och Capman. Peder arbetade sedan 1997 som investeringsansvarig på InnovationsKapital. Efter att under flera år ha samarbetat kring ett antal investeringar inom tekniksektorn anslöt Martin 2006 som partner i InnovationsKapital.

2011 valde Martin och Peder att tillsammans med branschkollegan Hans Blomberg starta investmentbolaget Eterna. Eterna etablerades som ett investmentbolag för att kunna ha fokus på långsiktigt värdeskapande utan tidsbegränsande exitkrav. Fokus har sedan starten varit specialiserade bolag inom teknikområdet. Idag består Eternas innehav av ett antal välpositionerade företag inom mjukvara, teknisk industri samt specialiserade tjänster. Samtliga bolag har uthålliga konkurrensfördelar baserade på teknologi eller djup teknisk kompetens.

bottom of page