top of page
_DSC9526_s_beskuren_5.jpg

En aktiv och långsiktig ägare

Eterna Invests affärsidé är att vara en aktiv och långsiktig ägare i nordiska små och medelstora bolag. Vi investerar långsiktigt i företag med uthålliga konkurrensfördelar som över tid genererar stark tillväxt och/eller hög lönsamhet.

Eternas ambition är att vara en aktiv ägarpartner till Nordens mest konkurrenskraftiga små- och medelstora företag. Som aktiv ägare arbetar vi, på lång sikt, tillsammans med ledningen i respektive bolag för att bolagen ska nå sin fulla försäljnings-, lönsamhets- och marknadspotential.

Vi har inte som målsättning att maximera värdet på våra innehav vid en viss given tidpunkt utan strävar efter att bygga stabila bolag med starka kassaflöden som gradvis utvecklar sin affär och sin finansiella ställning över tid.

Eterna fokuserar på konkurrenskraftiga företag snarare än specifika branscher men har ett särskilt intresse för:

  • Mjukvara och informationstjänster

  • Högteknologisk industri

  • Tjänsteföretag i tekniknära branscher

 

Eterna kan äga såväl minoritets- som majoritetsandelar i företag och har lång erfarenhet av att investera i tillväxtföretag.

Eternas ägare är ett fåtal privatpersoner med stark förankring i svenskt näringsliv samt ledningen.

”vi strävar efter att bygga stabila bolag med starka kassaflöden”

bottom of page