top of page
Sök
  • peter65431

Fristad Konsult blir en del av Progrits

Fristad Konsult, bolaget bakom verksamhetssystemet KomMa – det kompletta digitala stödet för kommuner och kommunala bolags tekniska verksamhet, är nu en del av företagsgruppen Progrits. Förvärvet innebär stora möjligheter för såväl bolagets som gruppens framtida utveckling. – Vi ser fram emot att tillsammans med övriga bolag i gruppen hitta synergier för produkter som gör våra kunder ännu nöjdare, säger Thomas Lövqvist, VD Fristad Konsult.

Under våren har Fristad Konsult AB blivit ett helägt dotterbolag i mjukvarukoncernen Progrits. Bolaget har över 25 års erfarenhet av att effektivisera kommuners och kommunala bolags tekniska förvaltning med sin kärnprodukt; verksamhetssystemet KomMa. Utvecklingen av tjänsterna sker i egen regi från kontoret i Fristad, strax utanför Borås, medan kommuner och kommunala bolag över hela landet använder sig av KomMas moduler för bland annat tidsrapportering, arbetsorderhantering och fordonsadministration. Utöver KomMa erbjuder man också tjänster inom utbildning, marknadsföring samt verksamhetskonsulting. Genom samarbeten och kunskapsutbyten med övriga bolag inom koncernen, ska nu Fristad Konsults erbjudande stärkas än mer.

– Vi är ett välmående bolag med stark marknadsposition, men vi behöver lite draghjälp för att accelerera ytterligare. Alla medarbetare kommer vara med på den fortsatta resan och se hur långt vi kan ta det här. Vi ser fram emot att bekanta oss ytterligare med Progrits-gruppen och hitta synergier för produkter som gör våra kunder ännu nöjdare, säger Thomas Lövqvist, VD Fristad Konsult.

Blir del av internationell mjukvarugrupp Progrits är en företagsgrupp av B2B-orienterade mjukvarubolag, med bolag runt om i Norden och Europa. Koncernen har över 200 anställda och omsätter ca 300 MSEK. Förvärvet av Fristad Konsult innebär stora möjligheter för Progrits, då bolaget och dess affär passar väl in i gruppen.

– Under processen växte det fram att det finns en tydlig match mellan Fristad Konsult och Progrits i både strategi och kultur. Likt koncernens bolag, utvecklar Fristad mjukvara som är ledande inom sin nisch. Detsamma gäller människorna i bolaget, som kommer tillföra viktig kunskap i gruppens gemensamma väg framåt, kommenterar Björn Ekström, koncernchef för Progrits.

5 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page