top of page
ABB+robot+IRB+6400_mörk.jpg

Eterna som ägare

Eterna arbetar alltid aktivt som en engagerad partner med våra bolag i samarbete med företagsledningar och övriga ägare. Vi kan verka som majoritets- eller minoritetsägare.

Eterna har stor erfarenhet av att jobba med specialiserade teknologibolag som växer. Vi bistår bolagen bland annat i frågor relaterade till strategisk planering, internationalisering, företagsförvärv samt bemanning/rekrytering av nyckelpersoner. Vi arbetar vid varje tidpunkt med en konkret plan för hur vi vill utveckla varje enskilt innehav.

Eterna har en långsiktig syn på alla sina innehav eftersom vi tror att bestående värde skapas genom uthålligt strategiskt arbete. Med andra ord finns ingen uttalad exit-strategi utan vi ser på våra innehav som bolag vi kommer att leva med under en lång tid. I de flesta innehav avser vi att över tid bli huvudägare för att ha möjlighet att stötta bolaget på bästa sätt men vi har också goda erfarenheter av att samarbeta med andra ägarkonstellationer. 

Vi arbetar vid varje tidpunkt med en konkret plan för hur vi vill utveckla varje enskilt innehav

bottom of page