INVESTERINGSTEAM

Teamet bakom Eterna har sedan mitten av 1990-talet arbetat med investeringar i mindre och medelstora företag ofta tillväxtföretag, i alla konjukturlägen, såväl lokalt som internationellt.

Martin Falkevall  Partner

 • F d Partner och Investment Director på InnovationsKapital och dessförinnan Partner hos CapMan/Swedestart
 • Martin har arbetat sedan 1997 med riskkapitalinvesteringar i tillväxtföretag
 • Martin har varit ansvarig för eller arbetat med bl a följande investeringar; Altitun, Apptus, Ascade, Entific, InmetaCrayon, Microdata, Spintop Netsolution, Qlicktech och 21 Grams
 • Styrelseordförande i Tacton samt styrelseledamot i Scienta Scientific och Bilvision

Peder Holm  Partner

 • F d Partner och Investment Director på InnovationsKapital
 • Peder har arbetat sedan 1997 med riskkapitalinvesteringar i tillväxtföretag
 • Peder har varit ansvarig för eller arbetat med bl a följande investeringar; Altitun, BioInvent, Carmen, Emric, Heptagon, Ignis, Kreatel, Medius, Nordnav, Paxport och 21 Grams
 • Styrelseledamot i Bilvision, Tacton, Zacco och Besedo

Fredrik Cappelen  Styrelseordförande

 • Övriga uppdrag: Styrelseordförande Dustin AB, Dometic Group AB och Terveystalo Oy. Styrelseledamot i Securitas AB samt Transcom AB.
 • Fredrik var VD för Nobia mellan 1995 och 2008.

Hans Blomberg  Senior Advisor

 • Grundare av European Equity Partners (EEP) – ett riskkapitalbolag inom teknologi och healthcare
 • Merger & Acquisitions, Merril Lynch
 • Gacell Laboratories – Hans ledde det operativa arbetet i bolaget och ansvarade för att sälja bolaget med god avkastning till aktieägarna
 • Hans har bl a varit ansvarig för EEPs investeringar i Packetfront, Prenax och Transmode
 • Styrelseordförande i Zacco

BACK OFFICE

Peter Bernåker  Ekonomi/IT-ansvarig

 • Peter har arbetat 14 år inom PE industrin
 • Partner i Petriella Equity Services AB, som utför back office tjänster
 • Ekonomiansvarig och IT chef på InnovationsKapital

Gabriella Ohldin  CFO

 • Gabriella har arbetat 17 år inom PE industrin
 • Partner i Petriella Equity Services AB, som utför back office tjänster
 • CFO på InnovationsKapital
 • Medlem i Almi Invest Västsverige ABs investeringskommitté

Sidfot 2015