Eterna Invest är ett privatägt investmentbolag som sedan 2011 investerar i nordiska små och medelstora bolag med uthållig konkurrenskraft.

Vi har sedan starten investerat i sex företag och letar kontinuerligt efter nya förvärvsmöjligheter. Eterna har en långsiktig syn på sina innehav. Vi har lång erfarenhet av att utveckla företag i tillväxt och investerar utan exitperspektiv.

Eterna grundades 2011. Grundarna har sin bakgrund från riskkapitalbranschen och har under sina år på riskkapitalbolagen InnovationsKapital, Swedstart/Capman samt EEP varit involverade i framgångsrika investeringar såsom Qliktech, Carmen, Heptagon, Kreatel, Spotfire, Altitun, Entific, BioInvent, Transmode, InmetaCrayon, 21 Grams, Prenax och CMC BioPharma.

Sidfot 2015