Eterna Invests affärsidé är att vara en aktiv och långsiktig ägare i nordiska små och medelstora bolag. Vi investerar långsiktigt i företag med uthålliga konkurrensfördelar som över tid genererar antingen stark tillväxt och/eller hög lönsamhet.

Eternas ambition är att vara en aktiv ägarpartner till Nordens mest konkurrenskraftiga små- och medelstora företag och kan verka som såväl minoritets- som majoritetsägare. Som aktiv ägare hjälper vi våra företag att realisera sin fulla försäljnings-, lönsamhets-, och marknadspotential. Eterna kombinerar den strukturerade ägarmodell grundarna framgångsrikt tillämpat under sina år i riskkapitalbranschen med en struktur som tillåter ett i tid obegränsat ägarperspektiv.

Företag och dess ägare är alla olika. Eterna försöker därför att anpassa investeringsstrukturen för att tillmötesgå varje affärs förutsättningar. Eterna har möjligheten att vara minoritets- eller majoritetsägare. Eterna kan hjälpa ägare och företagsledningar att utföra olika typer av transaktioner.

  • Generationsskiften – Vi förvärvar företag i samband med generationsskiften och kan också förvärva ägarandelar i flera steg över olika tidshorisonter. Eterna kan också deläga företag tillsammans med ursprunglig entreprenär eller ägarfamilj
  • Management Buyouts – Vi stödjer företagsledningar som söker att förvärva företag eller verksamhetsområden
  • Ersättningsinvestering – Vi förvärvar andelar i företag från grundare eller aktieägare som vill erhålla likviditet av olika anledningar
  • Tillväxtkapital – Vi investerar i företag som söker kapital för att introducera nya produkter, accelerera organisk tillväxt eller för att förvärva verksamheter

Industriellt fokus

Eterna fokuserar på konkurrenskraftiga företag snarare än specifika branscher men har ett särskilt intresse för:

  • Mjukvara och informationstjänster
  • Immaterialrätt och patent
  • Industri med tydligt marknadsfokus och högt kompetens- eller teknologiinnehåll

Sidfot 2015