Eternas team har under lång tid arbetat som aktiva investerare och utvecklat ett strukturerat arbetssätt för att via aktivt ägande och strategisk vägledning, främst via styrelsen, hjälpa företag att realisera sin fulla försäljnings-, lönsamhets-, och marknadspotential.

Eternas team har under lång tid och i många olika situationer framgångsrikt arbetat med bl a följande:

  • Strategier för att åstadkomma och hantera organisk tillväxt
  • Planering och genomförande av förvärv
  • Internationaliseringsfrågor
  • Nyckelrekryteringar och incitamentsstrukturer
  • Hantering av tillväxtutmaningar
  • Finansiell styrning och optimering av kapitalstruktur
  • Corporate governance och ägarfrågor

Vi prioriterar stabilitet och har en mycket långsiktig syn på företagsutveckling. Tillsammans med styrelse och ledning arbetar vi mot ett gemensamt formulerat strategiskt mål. Eftersom vi inte arbetar mot en specifik exithorisont kan vi på ett tålmodigt sätt fokusera arbetet i bolaget på fundamental värdetillväxt i den takt som är lämpligast för respektive bolag.

Sidfot 2015