Eterna Invest är ett privatägt investmentbolag som investerar i nordiska små och medelstora bolag med uthållig konkurrenskraft. Vi söker kontinuerligt nya förvärvsmöjligheter.

Sidfot 2015